Шинэ ардын Армийн

Ядуу ажилчин хотод Iloilo нь буудсан боловч хүрээнд, ямар ч өрсөлдөгч эсрэг NAPAKAABUSADONG ЦАГДАА. Хуулийн дагуу Шинэ ардын Армийн тохиолдсон ойролцоо газар тавцанд учир нь бэлтгэх хөтөлбөр одоо болно uno дагуу гэрч согтуу үзсэн нь ХАРААЛЫН ЦАГДААГИЙН касс, зочид буудлын түүний tinuloyan, түүнээс хойш цагдаа нар хэлсэн тэр төлөвлөгөө d төлөх биш, түүний үнэт цаас улмаас pakipagtalo абу. садо байна, бардам цагдаагийн кассанд хандсан хохирогч зуучлах үед ч болсон энэ нь буудсан тэр өсч flustered, napakagagong цагдаа, дараа нь тэр буудсан нь зугтаж. Цагдаа гэж бардам танхай flustered, тэнэг хүлээн зөвшөөрч байна гэж si po3 энтони padigani. Ихэмсэг, ичгүүргүй цагдаагийн