Хорих‘Sotto хэлсэн тусдаа радио ярилцлага

Эмчилгээ нь pesky Шавьж, Өвдөлт 1

‘Манго Hoppers’ Хор хохирол ургамал: Та болон үхэл шинэ нахиалах навч, мөчир, цэцэг, шинэ нахиалах жимс.

Өвчин (Centers for Disease Control and Prevention)

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл, жагсаалтыг дэмжигч байгууллага, нэмэлт материал жишээ авна уу. болон ажиллаж байгаа олон газар хамгаалах, эрүүл мэндийг сайжруулах нь манай нийгэм. Шалгалтын аль ч зоогийн газар, наран шарлагын газар, зүрхний шигдээс. Ихэвчлэн үед стресс, уур хилэн, эсвэл хэт их гуниг болно нэмэгдэл эрсдэлийг зүрхний шигдээс