Радио Бид Үүнийг ФилиппинСАНАЛ Радио Бид Энэ Филиппин Нэхэмжлэл их тусалж ажиллаж байгаа гэж excel-ийн судалгааны үед iniindorso Ерөнхийлөгч. Хэрэв та асуух болно, хэрэв та сонголт санал бол нэр дэвшигч нь түгээмэл байдаг, эсвэл баталсан хүмүүс өндөр албан тушаал.

Санал радио бид энэ филиппин төлбөр нь айдас сэжигтэн нь хүн амины нь арван зургаан настай залуу эмэгтэй амь насаа алдсан, хальсалж одоогоор тулгарч lapu-lapu хот, себу.

Энэ naarestong сэжигтэн нь арван долоон настай

Шалтгаан бус хаагчид хүчтэй атаархал гэж үзэж, nbi гэсэн хүсэл тачаалын гэмт хэрэг.

Юу нь зүйтэй nnyo нь өсвөр үеийнхэн өнөөдөр