Давж ЗААЛДАХapelá: салбарт хууль, dulóg (шийдвэрлэх шүүх хүрч, гуйх, эсвэл гуйж талаар шүүхэд нэхэмжлэл) ирэх, ирж, гэрээ, файл, файлын, үзүүлэх, харуулах ду·lóg ирц dulóg эх сурвалжтай, амралтын dulóg заах арга барил заах dulungan хүргээд dulungan байх эх үүсвэр юм dulungan гарч өмнө холбоо хандаж тусламж байсан нь гаргасан Дээд Шүүх.

Энэ нь төслийг (төсөл) хууль юм ирүүлсэн, эсвэл танилцуулсан нь үндэсний хууль тогтоох to ratify.

Энэ нь гэж нэрлэгддэг үнэт цаас

Эхний алхам нь соерхон баталсан тухай билл гэдэг нэртэй Анхны. дуудлага: sab·pí·латин гэсэн үг»дагуу шийтгэл.»Гэсэн УТГАТАЙ АНГЛИ subpoena: бичгээр тушаал гарч, өмнө нь хүн шүүх, эсвэл өгөх, нотлох баримт hukuma